STALL JACKPOT TROT  -
 
 
 
Enjoy's Gala  2år

8000,. kr per 10%
Max 50% säljes

Träningsavgift. 270.- per 10% fram till November
Sedan ca. 220 per dag för hela hästen